Priser

Klinikens priser följer Försäkringskassans referensprislista. 

Aktuell referensprislista och information om tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning finns tillgängliga på Försäkringskassans hemsida HÄR.

Tandläkaren informerar dig om olika behandlingar och prisnivåer. I samråd med tandläkaren kan du komma fram till vilken behandling som passar dig bäst.

Kostnadsfri tandvård för ungdomar t.o.m. det kalenderår de fyller 19 år. 

 

Vissa allmänna sjukdomstillstånd berättigar till större ersättning från Försäkringskassan eller landstingsfinansierad tandvård enligt sjukvårdstaxan.

Tandläkaren informerar dig om dina möjligheter och rättigheter till ersättning efter att du lämnat in en hälsodeklaration.