Behandlingsrummet

 

Medicinsk tandvård

Vissa sjukdomar och mediciner påverkar munnen och tänderna negativt och leder till ökat tandvårdsbehov.

Tandläkaren har brett kunnande inom medicinsk tandvård och anpassar vården till din individuella situation. 

Stor vikt läggs på förebyggande åtgärder vid till exempel diabetes, hjärtsjukdomar och olika former av cancer.